มกราคม 11, 2023

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)และนางสาวกัญญารัตน์ สินใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

Smart Barin 20 WorldChampionship International Competition 2022

๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล จากการแข่งขันจินตคณิต รายการ Smart Barin 20 WorldChampionship Internat...

ชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง)

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 6.6-7.0 ขวบ(หญิง) และรางวัลชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง) ...