มกราคม 3, 2023

ประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โด...

ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯป.6

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมการเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในทุกวันเสาร์ จำนวน ๔ สัปดาห์ด้วยกัน เพื่อ...

ศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยน ...