มกราคม 5, 2023

ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”...

ร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และ๒.การแสดงโขน ตอนยกรบ ณ เวทีกลางบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้โอกาสนักเรียนท...