…ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองคทรงพระเจริญ ……

อนุบาลตากร้อยดวงใจร่วมถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ


ข่าวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

1
2
3
4
5
405210556_884011990300148_869131290910856216_n
Shadow

ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่งของเรา

ข่าวกิจกรรมของเรา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เอกสาร/ผลงาน