…ผู้บริหาร บุคลากร ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอพระองคทรงพระเจริญ ……

อนุบาลตากร้อยดวงใจร่วมถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ


ข่าวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567


ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่งของเรา

ข่าวกิจกรรมของเรา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เอกสาร/ผลงาน