ประชาสัมพันธ์

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง ประจำปีการศึกษา2566

27 ธันวาคม 2566 นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้ นายวีรภัทร์ รอดคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิิธีเปิดกิจกรรมหนูน้อยนักสำรวจ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภายใต้โ...

สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#โรงเรียนอนุบาลตาก#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 1.ด.ช.​เอกศุภดิตถ์​ แก้วศรี 2. ด.ช. ธ​นั...

รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับภาค ภาคตะวันตก และได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้...

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวัชร์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด จังหวัดตาก และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์...

ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการเต้นระดับนานาชาติ จำนวน 5 รายการ ดังนี้รายการ ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023 รอบ FINAL รายการ INTERNATIONAL YOUNG COmPETITION 2023 รายการ SINGAP...

การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง #การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

ชนะเลิศตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่ 27

#โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 พื้นที่จัง...

แจ้งผู้ปกครองเรื่องการรับนักเรียนช่วงเย็น

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก มีการก่อสร้างอาคารเรียน จึงขอเรียนแจ้งผู้ปกครองของการรับนักเรียนช่วงเย็น ให้มารับตามจุดรับนักเรียน ปฐมวัย = อาคารโดมปฐมวัย ป.1-2 = อาคารโดมปทุมพรสา...

กิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์”

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์” ทำนองสรภัญญะ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษ...