ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์”

โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรม “สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์” ทำนองสรภัญญะ และอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุกวันศุกร์ก่อนเลิกเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษ...

จำหน่ายเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก”

โรงเรียนอนุบาลตากขอเชิญชวนทุกท่านซื้อเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก” เนื่องในโอกาสโรงเรียนอนุบาลตากได้ก่อตั้งครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องประชุม “80 ป...

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน (เก่า)วันที่ 12 พ.ค. 2566 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 13 พ.ค. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00น. ณ...

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ และนำข้า...

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมหัวหน้าวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกห้องเรียน เ...

ปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ที่เข้ามาปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์