ข่าวกิจกรรมของเรา

ร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และ๒.การแสดงโขน ตอนยกรบ ณ เวทีกลางบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้โอกาสนักเรียนท...

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยมี นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลต...

หนูน้อยท่องโลกกว้าง

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง เพื่อให้...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพร

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร...

กิจกรรมวันคริตสมาส

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมและได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต...

กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อม.1

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่...

ประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียน

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากดำเนินการให้ครูประจำชั้น ทุกระดับชั้น ประเมิน “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ตามนโยบาย “เด็กใหม่วิถีใหม่ อ่านออ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ฯ

๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ...

กิจกรรมค่ายวิถีพุทธระดับปฐมวัย

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓โรงเรียนอนุบาลตาก ได้จัดกิจกรรมค่ายวิถีพุทธ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธ...

ร่วมให้กำลังใจแก่บุคลากร

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมวางพวงหรีดเพื่อให้กำลังใจและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ถึงการจากไปของ คุณพ่...