ข่าวกิจกรรมของเรา

ติวยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯป.6

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดกิจกรรมการเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในทุกวันเสาร์ จำนวน ๔ สัปดาห์ด้วยกัน เพื่อ...

ศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยน ...

ธารน้ำใจพี่ช่วยน้องอนุบาลแม่ฮ่องสอน

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ่วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของจากการรับบริจาคของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ...

กิจกรรม“หนูน้อยท่องโลกกว้าง”

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ได้จัดกิจกรรม“หนูน้อยท่องโลกกว้าง” โดยเรียนรู้ในสถานที่สำคัณในอำเภอบ้า...

กิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”

๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อ...

รายชื่อนักเรียนตัวแทนผ่านการทดสอบ Post-Test ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ Post-Test ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2565 ( สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ) เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันการทดสอบยอดปั...

กิจกรรม “ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และว...

กิจกรรมน้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากได้จัดพิธีน้อมรำลึกและกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พร...

คณะศึกษานิเทศก์จากสพป.ตาก เขต ๑ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการเรียนการสอน จาก สพป.ตาก เขต ๑ นำโดยนายจักษภณ ดีวังทอง ศึกษานิเทศ สพป.เขต ๑ มาพบปะ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพื่อข...

สอบค้นหาอัจฉริยภาพยอดปัญญาวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ดำเนินการสอบค้นหาอัจฉริยภาพยอดปัญญาวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดสรรนักเรียนตัวแทนไปสอบแข่งขันกับโรงเรียนในเครือข่ายโร...