กิจกรรมวันคริตสมาส

🍒๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมและได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นางเสาวรส จิ๋วกาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์

>> ขมภาพกิจกรรมทั้งหมด ภาพจากเพจ

You may also like...