รางวัลนักเรียน

Smart Barin 20 WorldChampionship International Competition 2022

๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล จากการแข่งขันจินตคณิต รายการ Smart Barin 20 WorldChampionship Internat...

ชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง)

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 6.6-7.0 ขวบ(หญิง) และรางวัลชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง) ...

แข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทน ๑.ด.ญ.ภัทรมล ศรีวิลัย ๒.ด.ญ.แพร ธรรมสรางกูล ๓.ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทะนานนท์ และครูผู้ฝึกส...

เหรียญทองแดงการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายปราชญ์ บุญสุริยพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ห้องประชุมสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์

เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้ ๑.ร...

ตัวแทนเขตฯแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ)การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดน่าน จำนวน ๒๕ รายการ ดังนี้ ระดับปฐมวัย ๑.การสร...

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event อนุบาลตาก U 12

สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event ผลการแข่งขัน 3 นัด อนุบาลตาก ชนะ 3 มี 9 คะแนน คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event ได้สำเร็จ ขอบคุณผ...

รางวัลเหรียญทอง 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์จากการการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างปร...

การคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงภัทรมล ศรีวิลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุติ นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอนุบาลตากไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ...