รางวัลนักเรียน

เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้ ๑.ร...

ตัวแทนเขตฯแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (ภาคเหนือ)การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดน่าน จำนวน ๒๕ รายการ ดังนี้ ระดับปฐมวัย ๑.การสร...

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event อนุบาลตาก U 12

สรุปผลการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event ผลการแข่งขัน 3 นัด อนุบาลตาก ชนะ 3 มี 9 คะแนน คว้าแชมป์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตซอล รายการ 1 จังหวัด 1 sport event ได้สำเร็จ ขอบคุณผ...

รางวัลเหรียญทอง 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์จากการการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างปร...

การคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงภัทรมล ศรีวิลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุติ นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอนุบาลตากไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ...

ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ห้องเรียนพิเศษ EEP ระดับชั้นอนุบาล ๓ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงอิงวรา จันทร์ประเสริฐ ชั้นอนุบาล ๒ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ห้องเรียน...

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Track Race รุ่น 6 ขวบหญิง การแข่งขันกีฬาจักรยานทรงตัว (Balancebike)

รายการ BIKE8 INTERNATIONAL PUSHBIKE CHAMPIONSHIP โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล ป.๑/๒ (น้องป๊อปคอร์น) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑Track Race รุ่น...

รางวัลการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ในมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา Supreme KST Thailand Logic Games 2022 ระดับประเทศ

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนอนุบาลตาก ๑.ด.ช.ณฐภัทร ตันรุ่งเรืองพร ป.๕/๑ ๒.ด.ญ.ธนัชญา เหี่ยวนา ป.๕/๑ ๓.ด.ช.ชญตว์ ยาแก้ว ป.๖/๒ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ...

รางวัลกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022”ครั้งที่ ๑๓ ประจำ...