รางวัลนักเรียน

ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ระดับจังหวัด

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ร...

รางวัลการแข่งขัน Top GPA Test โดยสถาบัน TOP TEST CENTER

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลตากเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ จากการแ...

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพ...

รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET ปี 2565

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ร...