แจ้งผู้ปกครองเรื่องการรับนักเรียนช่วงเย็น

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก มีการก่อสร้างอาคารเรียน จึงขอเรียนแจ้งผู้ปกครองของการรับนักเรียนช่วงเย็น ให้มารับตามจุดรับนักเรียน ปฐมวัย = อาคารโดมปฐมวัย ป.1-2 = อาคารโดมปทุมพรสา...