จำหน่ายเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก”

โรงเรียนอนุบาลตากขอเชิญชวนทุกท่านซื้อเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก” เนื่องในโอกาสโรงเรียนอนุบาลตากได้ก่อตั้งครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องประชุม “80 ป...