พฤษภาคม 2023

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน (เก่า)วันที่ 12 พ.ค. 2566 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 13 พ.ค. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00น. ณ...