พฤศจิกายน 2023

การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง #การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

ชนะเลิศตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่ 27

#โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 พื้นที่จัง...