มีนาคม 5, 2023

กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

๓ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก จัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ และนำข้า...

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมหัวหน้าวิชาการ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกห้องเรียน เ...

ปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ที่เข้ามาปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต ๑ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูตัวแทน นัก...

การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ดำเนินงานโครงการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ) ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบา...

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๔,๕ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอให้ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลตาก หรือยันยืนสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลขดังนี...