รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับภาค ภาคตะวันตก และได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้...

รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวัชร์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด จังหวัดตาก และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์...

ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023

นักเรียนคนเก่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการเต้นระดับนานาชาติ จำนวน 5 รายการ ดังนี้รายการ ASIA STUDENT ARTS FASTIVAL THAILAND 2023 รอบ FINAL รายการ INTERNATIONAL YOUNG COmPETITION 2023 รายการ SINGAP...

ชนะเลิศตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่ 27

#โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดลำปาง ผลการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 พื้นที่จัง...

นักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและมีสิทธิ์สอบรอบสองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลเยาวชนดีเด่น Outstanding Thai Citizen Award 2023

“Outstanding Thai Citizen Award 2023 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น “Outstanding Thai Citizen Award 2023”

Smart Barin 20 WorldChampionship International Competition 2022

๕ มกราคม ๒๕๖๖ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัล จากการแข่งขันจินตคณิต รายการ Smart Barin 20 WorldChampionship Internat...

ชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง)

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 6.6-7.0 ขวบ(หญิง) และรางวัลชนะเลิศ รุ่น Open Big 5-10.11 ขวบ (หญิง) ...

แข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๖

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทน ๑.ด.ญ.ภัทรมล ศรีวิลัย ๒.ด.ญ.แพร ธรรมสรางกูล ๓.ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทะนานนท์ และครูผู้ฝึกส...

เหรียญทองแดงการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายปราชญ์ บุญสุริยพันธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ห้องประชุมสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์