ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ระดับจังหวัด

🍒๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม Young Smart : “Young ทำดี” ประเภทเยาวชน ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

You may also like...