เหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

🍒๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้

๑.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

รายการ American Mathematic Olympiad 2022

๒.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

รายการ Thailand International Mathematic Olympiad 2022 -2023

๓.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

รายการ Australian Mathematic Compettion 2022

๔.รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติ

รายการ 4th copernicus Olympiad in Natural Science , Elimination round 2022

You may also like...