ศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

🍒๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดย นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู จำนวน ๘ คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

You may also like...