รางวัลเหรียญทอง 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 👍🏆เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖🥇🥇ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์จากการการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์พร้อมกับทางประเทศเจ้าภาพ และประเทศอื่นๆ ซึ่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประเทศเจ้าภาพ มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 ประเทศทั่วโลก
ชมข่าวกิจกรรมได้ที่ สุดยอดนักเรียนไทยคว้า 24 รางวัล การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (obec.go.th)

You may also like...