รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

👏🏻🩷โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ

🪷🪷เด็กชายสิรวิชญ์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/2🪷🪷

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับภาค ภาคตะวันตก และได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (UXACT Genius Star)

บริษัท ยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด

You may also like...