การคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👏โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

👨‍🎓👨‍🎓 เด็กหญิงภัทรมล ศรีวิลัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖👏

You may also like...