ธารน้ำใจพี่ช่วยน้องอนุบาลแม่ฮ่องสอน

🍒๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ่วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครู เป็นตัวแทนมอบเงินและสิ่งของจากการรับบริจาคของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ให้กับโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้น้องๆ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ตามโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง ตามโครงการธารน้ำใจพี่ ช่วยน้องแม่ฮ่องสอน

You may also like...