ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

🍒๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 🍒

🌷นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลตาก เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


You may also like...