กีฬาบุคลากรภายใน “ดอกบัวเกมส์”

🍒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีการแข่งขันฟุตบอลชายวอลเลย์บอลหญิง ระหว่างทีมครูชาวไทยและทีมครูชาวต่างชาติ และวอลเลย์บอลหญิง ระหว่างทีม All Star ครู และ ทีม All Star นักเรียน เพื่อให้กระชับความสัมพันธ์ที่ดีแก่ครูและเหล่านักเรียน

You may also like...