กิจกรรมแนะแนวเรียนต่อม.1

🍒๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷 นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป ณ หอประชุมปทุมาสโมสร

>> ขมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...