ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ที่เข้ามาปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๔,๕ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอให้ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลตาก หรือยันยืนสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลขดังนี...

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

..ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0895657364

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)และนางสาวกัญญารัตน์ สินใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”...