ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

..ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0895657364

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)และนางสาวกัญญารัตน์ สินใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”...

ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ที่เข้ามาซ่อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ฯ

๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ...