ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

..ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา ขอบคุณค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 0895657364

ต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่นายณัฐวัตร แก้วบุญธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา)และนางสาวกัญญารัตน์ สินใจ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

ต้อนรับบุคลากรโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร

๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร”...

ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัย

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม ที่เข้ามาซ่อมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครองที่มารับ – ส่งนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่ฯ

๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครู ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จ...

ประชุมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตาก นำโดยนางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ร่วมต้อนรับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โด...

เชิญร่วมบริจาคโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน หนังสือนิทาน กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้าฯลฯ ในโครงการธารน้ำใจ พี่ช่วยน้องแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่ช่ว...

จัดกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์โอเน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นป.6

โรงเรียนอนุบาลตากจัดกิจกรรมเรียนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์โอเน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 1. สอนก่อนตารางเรียนช่วงเวลา 07.40-0...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลตากจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี คุณพนิดา จันทร์วิไลนคร เป็นประธานในที่ประชุม นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หั...

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง

ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลตาก โรงเรียนอนุบาลตาก ขอเรียนเชิญผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ปกครอง” วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ เวลา ๑๒.๓๐-๑...