ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP)

9 กรกฏาคม 2567 นางสมพิศ เกิดนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้นายองอาจ ธรรมศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย เข้ามาศึกษาดูงา...

สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#โรงเรียนอนุบาลตาก#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ 1.ด.ช.​เอกศุภดิตถ์​ แก้วศรี 2. ด.ช. ธ​นั...

การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

#ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เรื่อง #การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทนตำแหน่งเดิม

แจ้งผู้ปกครองเรื่องการรับนักเรียนช่วงเย็น

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก มีการก่อสร้างอาคารเรียน จึงขอเรียนแจ้งผู้ปกครองของการรับนักเรียนช่วงเย็น ให้มารับตามจุดรับนักเรียน ปฐมวัย = อาคารโดมปฐมวัย ป.1-2 = อาคารโดมปทุมพรสา...

จำหน่ายเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก”

โรงเรียนอนุบาลตากขอเชิญชวนทุกท่านซื้อเสื้อ “80 ปี อนุบาลตาก” เนื่องในโอกาสโรงเรียนอนุบาลตากได้ก่อตั้งครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างห้องประชุม “80 ป...

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน (เก่า)วันที่ 12 พ.ค. 2566 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 13 พ.ค. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00น. ณ...

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS) ปีการศึกษา ๒๕๖๖