ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน (เก่า)วันที่ 12 พ.ค. 2566 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3วันที่ 13 พ.ค. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00น. ณ...

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS)

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ รอบเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษคณิต-วิทย์ (EMS) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลตาก ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองตาก ที่เข้ามาปรับปรุงทาสีทางเดินทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตาก

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๔,๕ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอให้ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลตาก หรือยันยืนสิทธิ์ผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลขดังนี...