ชนะเลิศตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยครั้งที่ 27

🎉🎉❤️🎉🎉#โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันที่จังหวัดลำปาง

📣📣ผลการแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 27 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2566 พื้นที่จังหวัดตาก

แข่งขัน ณ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จังหวัดลำปาง

♦️♦️นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ระดับจังหวัด 🎉🎉

– ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท

🔷นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่

1. ด.ญ.พิชชาพร เผ่าพงษ์ ป.5/2

2. ด.ญ.พรนภัส รัตนพร ป.5/3

3. ด.ญ.เพชราภรณ์ กันคุ้ม ป.5/4

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...