แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

แจ้งเลื่อนกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียน (เก่า)
วันที่ 12 พ.ค. 2566 ระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 13 พ.ค. 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 13.00น. ณ อาคารโดม
*** ชำระเงินสดเท่านั้น!!!!***
***ติดต่อชำระและรับเงินที่ครูประจำชั้น (ใหม่) ปีการศึกษา 2566

You may also like...