แจ้งผู้ปกครองเรื่องการรับนักเรียนช่วงเย็น

📢ประกาศโรงเรียนอนุบาลตาก

เนื่องด้วยโรงเรียนอนุบาลตาก มีการก่อสร้างอาคารเรียน

📢จึงขอเรียนแจ้งผู้ปกครองของการรับนักเรียนช่วงเย็น ให้มารับตามจุดรับนักเรียน

📍ปฐมวัย = อาคารโดมปฐมวัย

📍ป.1-2 = อาคารโดมปทุมพรสามัคคี

📍ป.3-4 = ใต้ถุนหอประชุมปทุมาสโมสร

📍ป.5-6 = อาคารบุณฑริกาพรรณราย

และเส้นทางของการเดินเข้าโรงเรียนของนักเรียน

⭐️ป.1-3 = เส้นสีแดง

⭐️ป.4-6 = เส้นสีน้ำเงิน

🙏🏻เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

❤️❤️ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนอนุบาลตาก ❤️❤️

You may also like...