แข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๖

🍒๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทน ๑.ด.ญ.ภัทรมล ศรีวิลัย ๒.ด.ญ.แพร ธรรมสรางกูล ๓.ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทะนานนท์ และครูผู้ฝึกสอน ๑.นางสาวศิริญา วันต๊ะ ๒.นางสาวฐิติมา สุติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับจังหวัด การแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๒๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จากสโมสรไลออนส์สากล

You may also like...