แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕

🌷 วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา สุติ นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอนุบาลตากไปแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับประถมศึกษา ระดับจังหวัด ได้แก่ ด.ญ.ภัทรมล ศรีวิลัย ด.ญ.แพร ธรรมสรางกูล และ ด.ช.ณัฐพัฒน์ ทะนานนท์ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง และนักเรียนตัวแทนโรงเรียนอนุบาลตากได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาครอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

You may also like...