เชิญร่วมบริจาคโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

🍒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷 ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน หนังสือนิทาน กระเป๋า รองเท้า ถุงเท้าฯลฯ ในโครงการธารน้ำใจ พี่ช่วยน้องแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง

✨✨สามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ ห้อง One Stop Service ตั้งแต่วันนี้ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

You may also like...