หนูน้อยท่องโลกกว้าง

🍒๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง เพื่อให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันอย่างมีความสุข สนุกสนานและได้รับประสบการณ์ตรง โดยผ่านกระบวนการเล่น ในรูปแบบของกิจกรรมปฏิบัติตามฐานต่างๆ ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ

>> >> ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...