สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🎊#โรงเรียนอนุบาลตาก#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน👏🏻 สอบผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1.ด.ช.​เอกศุภดิตถ์​ แก้วศรี

2. ด.ช. ธ​นัท​ ตระกูลชุติเวช

3. ดช.ศรัณย์กร​ โสมส่องแสง

4. ด.ช. ชัยวัฒน์​ มณีศักดิ์ประเสริฐ

5.ด.ญ.เชิญนิชา​ คำแดง

You may also like...