สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตาก ได้เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเยี่ยมไข้แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

You may also like...