ร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทย

🍒๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก นำนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ไทยจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.การแสดงฟ้อนเอิ้นขวัญ และ๒.การแสดงโขน ตอนยกรบ ณ เวทีกลางบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้โอกาสนักเรียนที่มีความสามารถ ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ศักยภาพทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์

>>ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

You may also like...