ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

🍒๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตากได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕ นี้ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละครไว้เป็นจำนวนมาก

You may also like...