รายชื่อนักเรียนตัวแทนผ่านการทดสอบ Post-Test ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ

🏆🏅🏅 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ Post-Test ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ โรงเรียนอนุบาลตาก ปีการศึกษา 2565 ( สอบวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ) เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันการทดสอบยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาล ประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป 👏👏👏คลิก

You may also like...