รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET ปี 2565

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ รางวัลเหรียญทอง และรางวัลชมเชย จากการสอบ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

You may also like...