รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด

👏🏻🩷โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ

🪷🪷เด็กชายสิรวัชร์ โอฬารกิจเจริญ ชั้นป.2/1🪷🪷

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยมคะแนนเปอร์เซ็นต์สูงสุดระดับจังหวัด จังหวัดตาก และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2566 โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (UXACT Genius Star) บริษัท ยูนิเวิร์ส เอ็กเซลเล็นซ์ จำกัด

You may also like...