รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐกรณ์ ขัติวงษ์
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

You may also like...