รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายเนรมิต ใจโปร่ง
ครูโรงเรียนอนุบาลตาก ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

You may also like...