รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 Track Race รุ่น 6 ขวบหญิง การแข่งขันกีฬาจักรยานทรงตัว (Balancebike)

รายการ BIKE8 INTERNATIONAL PUSHBIKE CHAMPIONSHIP

โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง👏

🚵‍♂️ เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล ป.๑/๒ (น้องป๊อปคอร์น)

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑Track Race รุ่น 6 ขวบ หญิง

การแข่งขันกีฬาจักรยานทรงตัว (Balancebike)

รายการ BIKE8 INTERNATIONAL PUSHBIKE CHAMPIONSHIP 2022 วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ประเทศมาเลเซีย

You may also like...