รางวัลกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022

🍒๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 โรงเรียนอนุบาลตาก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียน MEP โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “Nothern EnglishMedium Instruction Programmes Open House 2022”ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “Be Smart, Be Focused, Be Better Together” ณ รร.ยุพราชวิทยาลัยจ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

You may also like...