รางวัลการแข่งขัน Top GPA Test โดยสถาบัน TOP TEST CENTER

🍒๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷 นางเสาวรส จิ๋วกาวี รองผู้อำนวนการโรงเรียนอนุบาลตากเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก เด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ จากการแข่งขัน Top GPA Test ภายใต้โครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ โดยสถาบัน TOP TEST CENTER ซึ่งได้รับรางวัลดังนี้

๑.รางวัลคะแนนรวม ( รวม๕ วิชา ) อันดับ ๑ ของประเทศ

๒.รางวัลคะแนนสูงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาสังคมศึกษา

๓.รางวัลคะแนนสูงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาภาษาไทย

You may also like...