รางวัลการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ในมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา Supreme KST Thailand Logic Games 2022 ระดับประเทศ

🍒๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 🍒

🌷โรงเรียนอนุบาลตากขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งโรงเรียนอนุบาลตาก

๑.ด.ช.ณฐภัทร ตันรุ่งเรืองพร ป.๕/๑

๒.ด.ญ.ธนัชญา เหี่ยวนา ป.๕/๑

๓.ด.ช.ชญตว์ ยาแก้ว ป.๖/๒

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

๔.ด.ญ.แพร ธรรมสรางกูร ป.๖/๑

๕.ด.ญ.ณัฐชา พิณโนเอก ป.๖/๑

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

จากการแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ในมหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา Supreme KST Thailand Logic Games 2022 ระดับประเทศ วันที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม

You may also like...